MRI ספקטרוסקופיה – MRS

MRI ספקטרוסקופיה

כותב הכתבה: עופר בן חורין, בעל ניסיון של כ-20 שנה באפליקציות, מחקרי תרופות והדרכה בתחום ה-MRI. מחבר הספר "MRI המדריך המלא- רפואה ופיזיקה נפגשות" באתר www.mriguide.co.il

MRI ספקטרוסקופיה (MRS;MR Spectroscopy) היא בדיקה אשר מטרתה לזהות את המרכיבים הכימיים של איזור או חומר מסוים. בדיקה זו נערכה למעשה בעזרת תהודה מגנטית עוד לפני המצאתו של סורק ה-MRI, באמצעות מכשיר ה-NMR. לכאורה, בדיקת ה-MRI הבסיסית היא סוג של ספקטרוסקופיה, מאחר שהיא מבדילה בין מרכיבי הרקמות באזור הנסרק. אך ניתן גם לבצע אנליזות מורכבות יותר של חומרי הרקמות ולשם כך נועדה בדיקת הספקטרוסקופיה.

בדיקת הספקטרוסקופיה מתבצעת באלמנט נפח בודד (single voxel) או מרובה (multi-voxel) ואפשר לקבל באמצעותה מידע על ריכוזי החומרים של הרקמה, על ההרכב  המולקולרי של סביבתה, על התכונות הפיזיקליות (למשל מידת החומציות והטמפרטורה) שלה ועל חילוף החומרים בה.

מטרותיה של בדיקת ספקטרוסקופיה בעזרת MRI הן, למשל, להעריך את הרכב החומרים של רקמת המוח כדי לאתר מחלות מטבוליות מוחיות, לקבוע את הרכבו של גידול או למדוד רמות חומרים, כמו למשל זרחן וברזל, ולבדוק את מידת ההצטברות שלהם ברקמה.

אפשר לקרוא עוד על בדיקת MRI ספקטרוסקופיה ובדיקות נוספות בספר "MRI המדריך המלא-רפואה ופיזיקה נפגשות"