תפקיד הגרדיאנטים ב-MRI

הגרדיאנטים (Gradients) במערכת ה-MRI הם שלושה סלילים הממוקמים בצמוד למגנט החיצוני במערכת ה-MRI. סלילים אלה הם דו-קוטביים ומאופיינים בשדה מגנטי חלש יחסית ומדורג. עוצמת השיפוע של הגרדיאנטים ניתנת לשליטה, כמו גם כיוון, מועד ומשך פעולתם. תפקידיהם במערכת ה-MRI הם יצירת עירור מרחבי סלקטיבי, שנועד להבדיל בין כל נקודה ונקודה באזור הסריקה, והחלפת תפקידו של פולס ה-1800 בהחזרת הפרוטונים אל מופע משותף לשם יצירת סיגנל מחוזק נוסף (אקו). הסמלים המוסכמים לשלושת הגרדיאנטים בסורק ה-MRI הם Gx, Gy ו-Gz, וכל גרדיאנט יכול לקבל כל תפקיד, בהתאם לכיוונה של הסריקה.

הסבר מפורט על תפקיד הגרדיאנטים ב-MRI ועל מושגים אחרים הקשורים ל-MRI ניתן למצוא בספר "MRI המדריך המלא-רפואה ופיזיקה נפגשות"