מגנטיזציה רוחבית ב-MRI

מגנטיזציה רוחבית ב-MRI היא המרכיב הרוחבי של וקטור המגנטיזציה הכוללת במישור XY. מגנטיזציה זו נקראת באנגלית transverse magnetization. המגנטיזציה הרוחבית היא בעצם כוח אשר קיים אצל כל פרוטון ופרוטון, אך כאשר לא נשלח עדיין פלוס רדיו לכיוון פרוטוני הגוף היא נחשבת לכוח זניח. פולס הרדיו מאפשר למגנטיזציה האורכית להיהפך למגנטיזציה רוחבית בעזרת הטיית המגנטיזציה מהרכיב האורכי לרכיב הרוחבי. כמו כן הפולס מכניס את מופעי הפרוטונים למופע משותף ואז מאפשר מדידה משמעותית של המגנטיזציה של הגוף (או של כל אובייקט אחר שנסרק). חשוב לזכור שב-MRI רק מגנטיזציה רוחבית מסוגלת להימדד.

הסבר מפורט הכולל סירטוטים על המגנטיזציה הרוחבית ועל מושגים אחרים ניתן למצוא בספר "MRI המדריך המלא-רפואה ופיזיקה נפגשות"