זמן T2* ב-MRI

זמן T2* ב-MRI הוא קבוע זמן המתייחס לאיבוד המופע המשותף של הפרוטונים במישור XY, אך שלא כ-T2, קצב דעיכה זו מהיר הרבה יותר כיוון שהוא מביא בחשבון, מלבד השפעת אי-ההומוגניות התוך-רקמתית (השפעות T2 effects ;T2), גם את השפעת אי-ההומוגניות של השדה המגנטי החיצוני. שילוב שתי ההשפעות קרוי השפעות T2*.

הסבר מפורט הכולל סירטוטים על זמן T2* ועל מושגים אחרים הקשורים ל-MRI ניתן למצוא בספר "MRI המדריך המלא-רפואה ופיזיקה נפגשות"