זמן T2ב-MRI

זמן T2 ב-MRI, הוא זמן הדעיכה הרוחבי. T2 נקרא גם T2 relaxation, transverse relaxation time ו-spin-spin transverse relaxation time. קבוע זמן T2 מתייחס לקצב איבוד המופע המשותף של הפרוטונים במישור XY במהלך תהליך הדעיכה הרוחבי (transverse relaxation). קבוע זמן זה נקרא גם spin-spin transverse relaxation time מאחר שהגורמים לו קשורים באינטראקציות בין הספינים של הפרוטונים בעקבות אי-הומוגניות תוך-רקמתית (השפעות T2; T2 effects). קבוע זמן זה מייצג את הזמן שבו המגנטיזציה הרוחבית פוחתת, מיד לאחר הפסקת שידורו של פולס הרדיו, מערכה המקסימלי עד ל-37% מערך זה.

הסבר מפורט הכולל סירטוטים על זמן T1 ועל מושגים אחרים הקשורים ל-MRI ניתן למצוא בספר "MRI המדריך המלא-רפואה ופיזיקה נפגשות"