MRI לב וכלי הדם של הלב – CVMRI

MRI לבMRI לב וכלי הדם של הלב (CVMRI; Cardiovascular MRI) היא בדיקה יחסית חדשנית. יש לה יתרון על בדיקות דימות אחרות של הלב בזכות דימות איכותי עם רזולוציה גבוהה.

בדיקת MRI לב נועדה לזהות מומים מולדים, לאתר דלקת בשריר הלב, דלקת בקרום הלב, לאבחן מחלת לב איסכמית, לכמת נפח ותפקוד שני חדרי הלב ועוד. בדיקה זו יעילה גם בזיהוי גידולים בלב על-ידי אבחנה מבדלת ביניהם לקרישי דם, אשר ניתן לעיתים להתבלבל בהם בעת ביצוע בדיקת אקו לב.

בדיקה זו מצריכה שדרוג ייעודי של חומרה ותוכנה מתאימה, והיא דורשת גם צוות מיומן. לדימות כלי דם בבדיקה זו משתמשים בטכניקות שונות; למשל שיטת "דם שחור", שיטת "דם בהיר", שיטת "האדרה מאוחרת", שיטת Phase Contrast ועוד.