סרטונים משלימים לספר

הסבר כללי על דרך עבודתו של סורק ה-MRI (ע"מ 85 בספר):

 

סרטון המדגים את פעולתו של פולס הרדיו על הפרוטונים (ע"מ 95 בספר):

 

סרטון המסביר על דעיכת T1 (ע"מ 102 בספר):

 

סרטון המסביר על דעיכת T2 (ע"מ 103 בספר):

את הספר ניתן לרכוש בדף רכישת הספר באתר זה