זמן T1 ב-MRI

זמן T1 ב-MRI הוא זמן השיקום האורכי. נקרא גם T1 relaxation, longitudinal relaxation time. מדובר בקבוע זמן שבו לאחר הפסקת שידור פולס הרדיו, הספינים של הפרוטונים חוזרים, בתהליך השיקום האורכי (longitudinal relaxation), ממישור XY אל מצבם הראשוני המקביל לכיוון השדה המגנטי החיצוני (ציר Z). קבוע זה הוא מעין דגימת זמן שבה 63% מהמגנטיזציה האורכית המקורית משתקמת. קבוע זמן זה נקרא גםspin-lattice longitudinal relaxation Time , מאחר שתוך כדי חזרתם למצבם הראשוני, הפרוטונים משחררים את האנרגיה שקיבלו מפולס הרדיו אל הסריג החלבוני (lattice) שביניהם. מהירות הצלחתם במסירת אנרגיה זו היא המבדילה בין הרקמות בזמני ה-T1 שלהן.

הסבר מפורט הכולל סירטוטים על זמן T1 ועל מושגים אחרים הקשורים ל-MRI ניתן למצוא בספר "MRI המדריך המלא-רפואה ופיזיקה נפגשות"